กลับไปยัง : นรด. / ศศท. / รร.รด.ศศท.

   ประกาศผลการสอบแก้ตัวภาคทฤษฎี นศท.(ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 3 - 5 ส่วนกลาง
ประจำปีการศึกษา 2561   

นศท.ที่สอบแก้ตัวไม่ผ่าน ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกภาคสนาม และมีผลการฝึกวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา 2561 เป็น “ตก” ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นปี   

   [ ดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อ นศท. สอบแก้ตัวภาคทฤษฎีไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2561 ]   * ค้นหาผลสอบแก้ตัวภาคทฤษฎี นศท. (ชาย,หญิง) เฉพาะ ชั้นปีที่ 3 และ 5 ส่วนกลาง
ประจำปีการศึกษา 2561 *
สำหรับ ชั้นปีที่ 4 สอบแก้ตัวผ่านทุกนาย
กรุณาใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา
กรณีค้นหาเป็นบุคคล
  เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ของ นศท. :
กรณีค้นหาทั้งสถานศึกษา
รหัสสถานศึกษาฯ : ชั้นปีที่ : เพศ : ผลการสอบ :


กรุณาใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา