ภาพข่าวกิจกรรม


การจัดงานประเพณีสงกรานต์
10 เม.ย. 2562
พล.ต.ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. เป็นประธานการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
1 เม.ย. 2562
พล.ต.สุดยอด พรมแก้ว รอง ผบ.นรด.(2) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 94 ณ ศศท.
ประชุมมอบนโยบายการรับสมัครและรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา 2562 (ส่วนกลาง)
28 มี.ค. 2562
พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด.เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการรับสมัครและรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา 2562(ส่วนกลาง)ณ บก.นรด.
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 46
26 มี.ค. 2562
พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 46 โดยมี พล.ต.ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. ให้การต้อนรับ ณ ศศท.
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร
11 มี.ค. 2562
พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 103 โดยมี พล.ต.ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. ให้การต้อนรับ ณ ศศท.
ปิดกองอำนวยการฝึกภาคสนาม นศท.
5 มี.ค. 2562
พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผอ.กอ.ฝึกฯ/ผบ.นรด. เป็นประธานพิธีปิดกองอำนวยการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี
( อยู่ระหว่างรวบรวม )