ภาพข่าวกิจกรรม


การรับสมัคร และรายงานตัว นศท. ฯ
25 พ.ค.2562
ศศท. ดำเนินการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ห้วงตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. - 14 มิ.ย.62 ประจำปี 2562 ณ ศศท.
การรับสมัคร และรายงานตัว นศท. ฯ
21 - 22 พ.ค.2562
ศศท. ดำเนินการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ห้วงตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. - 22 พ.ค.62 ประจำปี 2562 ณ กส.ทบ.
การจัดงานประเพณีสงกรานต์
10 เม.ย. 2562
พล.ต.ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. เป็นประธานการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
1 เม.ย. 2562
พล.ต.สุดยอด พรมแก้ว รอง ผบ.นรด.(2) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 94 ณ ศศท.
ประชุมมอบนโยบายการรับสมัครและรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา 2562 (ส่วนกลาง)
28 มี.ค. 2562
พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด.เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการรับสมัครและรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา 2562(ส่วนกลาง)ณ บก.นรด.
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 46
26 มี.ค. 2562
พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 46 โดยมี พล.ต.ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. ให้การต้อนรับ ณ ศศท.
( อยู่ระหว่างรวบรวม )