ภาพข่าวกิจกรรม


พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร
11 มี.ค. 2562
พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 103 โดยมี พล.ต.ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. ให้การต้อนรับ ณ ศศท.
ปิดกองอำนวยการฝึกภาคสนาม นศท.
5 มี.ค. 2562
พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผอ.กอ.ฝึกฯ/ผบ.นรด. เป็นประธานพิธีปิดกองอำนวยการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี
ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นศท.
21 ก.พ. 2562
พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ.(2) พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ทบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. ให้การต้อนรับ ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี
ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นศท.
24 ม.ค. 2562
พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี พล.ต.ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. ให้การต้อนรับ ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี
การพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองฯ
15 ม.ค. - 28 ก.พ.2562
ศศท. จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองทางอากาศ อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่เขตดินแดง กทม.
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
12 ม.ค. 2562
พล.ต.ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน และร่วมคณะ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ.(1) เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน ณ พล.ม.2 รอ.
( อยู่ระหว่างรวบรวม )