มาตรการเตรียมการของสุขภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ในการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
           
๑. นศท.จะต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้สามารถตรากตรำกับการฝึก และทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมาก คือ กลางวันอากาศร้อน กลางคืนอากาศหนาว และอาจมีฝนบางห้วงระยะเวลา

            ๒. ให้ นศท.ระมัดระวังอย่าให้เกิดการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บก่อนการฝึก เพราะอาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย เพิ่มมากขึ้น อันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

            ๓. นศท.ที่มีโรคประจำตัว จะต้องเตรียมยาของตัวเองไปให้พร้อม และเพียงพอตลอดห้วงการฝึก

            ๔. สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นให้เพียงพอ เช่น ชุดฝึก, เสื้อยืด, เครื่องอาบน้ำ, เสื้อกันหนาวและผ้าห่ม

 

เรียงจากน้อยไปมาก
          พล.ท.ทลวงรณ  วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน/ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกภาคสนาม เป็นประธานพิธีบวงสรวงเปิดการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557                              
           พลเอก อุดมเดช  สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท.ประจำปี 2557 ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 1 ภายในกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557                                  
           ศูนย์การกำลังสำรอง กระทำพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา โดย พลตรี วิโรจน์  วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง นำข้าราชการศูนย์การกำลังสำรอง ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพร ณ ลานรวมพลหน้ากองบัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗                                 
          หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดการประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ส่วนกลาง เพื่อชี้แจงการสอบภาคทฤษฎี และการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ เมื่อวันที่ 27 พฤษจิกายน 2557                  
          พลตรี วิโรจน์  วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่อในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557              

หน้า