กำหนดการสอบภาคปฎิบัติ  ภาคทฤษฎี  นศท.(ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
นศท.ฝึกแบบ ๒๐ สัปดาห์ (วันจันทร์ - วันเสาร์)
         นศท.ชั้นปีที่ ๑,๒,๓    สอบภาคปฎิบัติ    วันที่ ๑๗ - ๒๒ พ.ย.๕๗
         นศท.ชั้นปีที่ ๓          สอบภาคทฤษฎี    วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พ.ย.๕๗
นศท.ฝึกแบบ ๑๐ สัปดาห์ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
         นศท.ชั้นปีที่ ๑,๒,๓  สอบภาคปฎิบัติ      วันเสาร์ที่ ๒๒  พ.ย. ๕๗
        นศท.ชั้นปีที่ ๓         สอบภาคทฤษฎี     วันอาทิตย์ที่  ๓๐  พ.ย. ๕๗
        นศท.ชั้นปีที่ ๔         สอบภาคปฎิบัติ      วันอาทิตย์ที่ ๒๓  พ.ย. ๕๗
                                    สอบภาคทฤษฎี     วันเสาร์ที่  ๖  ธ.ค. ๕๗
        นศท.ชั้นปีที่ ๕         สอบภาคปฎิบัติ      วันอาทิตย์ที่ ๑๖  พ.ย. ๕๗
                                    สอบภาคทฤษฎี     วันเสาร์ที่ ๒๙  พ.ย. ๕๗
เรียงจากน้อยไปมาก
          พลโท ทลวงรณ  วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน นำคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เมื่อเช้าตรู่ของวันที่ 23 ตุลาคม 2557                          
          พล.ต.วิโรจน์  วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ประชุมหน่วยขึ้นตรงฯ และพบปะกำลังพล โรงเรียนการกำลังสำรอง ณ โรงเรียนการกำลังสำรอง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2557                                              
          พลตรี วิโรจน์   วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง นำคณะนายทหารศูนย์การกำลังสำรอง ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 และ วันที่ 17 ตุลาคม 2557                                  
          พลโท ทลวงรณ  วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พิเศษ รุ่นที่ 33 ณ ห้องเรียน 305 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557                                  
          ตาม ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ สำหรับในส่วนของศูนย์การกำลังสำรอง พลตรี เฉลิมพล ธรรมสุนทร ผู้บัญชาการศูนย์การกําลังสํารอง เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก และ พลตรี วิโรจน์ วิจิตรโท ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การกําลังสํารอง โดยมีพิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ภายในโดมเอนกประสงค์ ลานวรรณสมิตร ศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557                   

หน้า