พล.ต.เฉลิมพล  ธรรมสุนทร
ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง

อุดมการณ์ นศท.

ล็อกอิน

CAPTCHA
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

facebook

จำนวนผู้เข้าชม
Hit Counter

ข้อมูลประชุมการฝึกยุวชนรักษาดินแดน [power point]  [วีดีทัศน์(ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย)]


ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ
ศูนย์การกำลังสำรอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างประณีตศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา (เพศชาย) 
รับสมัครในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ ณ กองบัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
กำหนดการสอบและสถานที่สอบ
ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทำการสอบภาควิชาการ ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง
เวลา ๐๗๔๕ – ๐๘๐๐     รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง
เวลา ๐๘๓๐ – ๑๐๐๐     คณะกรรมการออกข้อสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
เวลา ๑๐๓๐ – ๑๒๐๐     สอบภาคทฤษฎี
เวลา ๑๓๓๐ – ๑๕๓๐     สอบภาคปฏิบัติ
ประกาศผลสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ลานหน้ากองบัญชาการ ศูนย์การกำลังสำรอง
เวลา ๐๗๔๕ – ๐๘๐๐     รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง
เวลา ๐๙๐๐ -  ๑๒๐๐    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดันพื้น, ลุกนั่ง และวิ่งระยะทาง  ๒ กิโลเมตร (ผู้เข้ารับการทดสอบเตรียมชุดกีฬาไปด้วย)
ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สอบสัมภาษณ์ ณ กองบัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รายงานตัว ณ กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง การแต่งกายชุดสุภาพ
เวลา ๐๗๔๕ – ๐๘๐๐     รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง
เวลา ๐๙๐๐ -  ๑๖๐๐    สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลสอบครั้งสุดท้าย ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ณ กองบัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง และทางเว็บไซต์ www.ruksadindan.com
[ประกาศรับสมัครฯพนักงานราชการ]   [ระเบียบการรับสมัคร] [ประกาศผลสอบพนักงานราชการ(รอบแรก)]


ประกาศ ขณะนี้มีกลุ่มบุคคลที่ฉวยโอกาสที่ กองทัพบกมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร โดยใช้ชื่อว่า ครูมาโนชญ์,สุชาติ,ประสิทธิ์ฯ)โดยมีการแอบอ้างว่าเป็นผู้ที่ได้รับให้จัดจำหน่ายชุด รด.แบบใหม่(ชุดเวส)ในร้านค้าสวัสดิการ วิภา 2 และมีการปล่อยข่าวว่าชุด รด.ที่ร้านสวัสดิการ วิภา 2 จำหน่ายนั้น มีราคาแพง
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ซื้อเสื่อมเสียชื่อเสียงของหน่วยงาน ร้านค้าสวัสดิการ วิภา 2 จึงขอเรียนทุกท่านให้ทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง (เกิดจากต้องการแสวงหาผลประโยชน์เข้ากลุ่มตนเอง) ซึ่งในความเป็นจริง ชุด รด.แบบใหม่(ชุดเวส) ที่ทางร้านสวัสดิการ วิภา 2 จัดจำหน่ายนั้น เป็นชุดที่ถูกระเบียบตามที่ ทบ.กำหนด มีมาตรฐาน และราคาย่อมเยาว์ที่สุดแล้ว

          ในปีการศึกษา 2557 นศท.ชั้นปีที่ 1 และ นศท.ชั้นปีที่ 4 จะต้องแต่งกายด้วยชุดฝึกแบบใหม่ซึ่งถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ตามแบบที่แสดง

     ขณะนี้ร้านค้าสหการของ ศสร.ได้นำชุดและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายมาจำหน่ายแล้ว ดังนี.
1. เครื่องแบบชุดฝึกใหม่  ราคา  700  บาท/ชุด
2. รองเท้าคอมแบต        ราคา  490  บาท/คู่
3. เครื่องหมายผ้าครบชุด ราคา    30  บาท (เลขชั้นปี,จว.,ดาบไขว้,รักชาติยิ่งชีพ)
4. เข็มขัดพร้อมหัว          ราคา   60  บาท
5. เครื่องหมายอาร์ม(มีแบบทุกโรงเรียน)  ราคา 50 - 80 บาท

หมายเหตุ ราคาเครื่องแบบชุดฝึก 700  บาท/ชุด ยืนราคาตั้งแต่ปัจจุบัน - 14 มิ.ย.57 หากพ้นกำหนดราคาจะอยู่ระหว่าง  700 - 800 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาด)


              ขอให้สถานศึกษาวิชาทหาร ที่เปิดภาคการศึกษา ในห้วงเดือนสิงหาคม ส่งข้อมูลจำนวนยอด นักเรียน นักศึกษา ที่จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ในชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) และนักศึกษาวิชาทหารที่จะรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ - ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้แก่ กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง (ถนนวิภาวดีรังสิต) โดยด่วน ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  เพื่อ ศูนย์การกำลังสำรอง จะได้เตรียมการจัดสรรยอดนักศึกษาวิชาทหาร  ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการ นักศึกษาวิชาทหารประจำปีของทางราชการ ต่อไป

              โดยส่งข้อมูลได้ที่    ร้อยตรีหญิง รัชนี   คดชาคร โทร.๐๘๙ - ๔๘๕๑๒๘๗  หรือ  พันโท สมาน   แก้วสี โทร.๐๘๙ – ๔๔๔๐๓๒๘  ….. ด่วน


หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมอบทุนการศึกษา นศท.

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจในการฝึกวิชาทหาร ความมีระเบียบวินัย และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมของนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ 3 แต่ฐานะทางบ้านยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกต่อในชั้นปีที่ 4 และ 5 เพื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนของกองทัพต่อไป นั้น ในปีการศึกษา 2557 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะพิจารณาให้ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชาย, หญิง ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และ 4 ชาย,หญิง ในปีการศึกษา 2556 และจะรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารในชั้นปีที่ 4 และ 5 ในปีการศึกษา 2557
  • ฐานะทางบ้านยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการฝึกวิชาทหาร
  • เป็นผู้มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
    [แบบฟร์อมขอรับทุน]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเตรียมการ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง โทรศัพท์ 02-277-5982 โทรสาร 02-275-2175

กิจกรรมศูนย์การกำลังสำรอง

ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยมการรับสมัครและรับรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา 2557
          พลโท ยศนันท์  หร่ายเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมการรับสมัครและรับรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557                                                  
วันกำลังสำรอง ประจำปี 2557
          หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันกำลังสำรอง โดย พล.ท.ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และได้มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “กำลังสำรองทองคำ” พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่บุคคล องค์กร ดีเด่นยอดเยี่ยมและเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน ในการสนับสนุนกิจการกำลังสำรอง และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ทั้งนี้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้จัดริ้วขบวนเดินเพื่อถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นกำลังสำรองที่ดีด้วย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557                                                                                                                  
โครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนกับเจ้าของภาษา
          ศูนย์การกำลังสำรองร่วมกับโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาและโรงเรียนบางกอกพัฒนา ได้ริเริ่มโครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนกับเจ้าของภาษา โดยนำบุตรหลานกำลังพลศูนย์การกำลังสำรองไปฝึกอบรมพื้นฐานภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา โดยดำเนินการในห้วงวันที่ 26,27 เมษายน และ 3,4,10,11 พฤษภาคม 2557                                                                                    
พิธีปิดการฝึกหลักสูตร ผกท.รุ่นที่ 41
          พล.ท.ยศนันท์   หร่ายเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตร ผกท.รุ่นที่ 41 ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ ชั้น 2 เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557                                                                                                                          
ผบ.ศสร.ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร ผกท.รุ่นที่ 41
          พล.ต.เฉลิมพล  ธรรมสุนทร ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 41 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557                                                            

หน้า

กระดานสนทนา