ประกาศกองอำนวยการฝึกภาคสนาม

          สำหรับ นศท.ที่ปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ตัดผมก่อนมาฝึกภาคสนาม แต่งกายไม่เรียบร้อย หลีกเลี่ยงการฝึก ฯลฯ หลังจากจบการฝึกภาคสนามฯ ที่เขาชนไก่แล้ว จะต้องกลับไปฝึกฟื้นฟูวินัยที่โรงเรียนรักษาดินแดน หากไม่รายงานตัวเข้ารับการฝึกฟื้นฟูวินัย กองอำนวยการฝึกภาคสนามจะไม่ประกาศผลการฝึกภาคสนาม นศท.นายนั้น
 

 

มาตรการเตรียมการของสุขภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ในการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
           
๑. นศท.จะต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้สามารถตรากตรำกับการฝึก และทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมาก คือ กลางวันอากาศร้อน กลางคืนอากาศหนาว และอาจมีฝนบางห้วงระยะเวลา

            ๒. ให้ นศท.ระมัดระวังอย่าให้เกิดการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บก่อนการฝึก เพราะอาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย เพิ่มมากขึ้น อันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

            ๓. นศท.ที่มีโรคประจำตัว จะต้องเตรียมยาของตัวเองไปให้พร้อม และเพียงพอตลอดห้วงการฝึก

            ๔. สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นให้เพียงพอ เช่น ชุดฝึก, เสื้อยืด, เครื่องอาบน้ำ, เสื้อกันหนาวและผ้าห่ม

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (รอบสอง)

เรียงจากน้อยไปมาก
          พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายฝึก นักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ อ.เมือง จว.กาญจนบุรี                                                
          พล.ท.ทลวงรณ  วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ อ.เมือง จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558ตรวจเยี่ยมการฝึก นศท.หญิง ชั้นปีที่ 5 กระโดดหอสูง 34 ฟุต    ประธานพิธีปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ชาย ชั้นปีที่ 2,3,4 และ นศท.หญิง ชั้นปีที่ 5  ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ตรวจเยี่ยมการฝึกปรับ ป.และ ค. นศท.ชาย ชั้นปีที่ 5  ตรวจเยี่ยมการฝึกดำรงชีพในป่า นศท.ชาย ชั้นปีที่ 3  
          พล.ท.ทลวงรณ  วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน/ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกภาคสนาม เป็นประธานพิธีบวงสรวงเปิดการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557                              
           พลเอก อุดมเดช  สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท.ประจำปี 2557 ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 1 ภายในกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557                                  
           ศูนย์การกำลังสำรอง กระทำพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา โดย พลตรี วิโรจน์  วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง นำข้าราชการศูนย์การกำลังสำรอง ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพร ณ ลานรวมพลหน้ากองบัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗                                 

หน้า