พล.ต.เฉลิมพล  ธรรมสุนทร
ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง

อุดมการณ์ นศท.

ล็อกอิน

CAPTCHA
4 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

facebook

จำนวนผู้เข้าชม
Hit Counter

          ในปีการศึกษา 2557 นศท.ชั้นปีที่ 1 และ นศท.ชั้นปีที่ 4 จะต้องแต่งกายด้วยชุดฝึกแบบใหม่ซึ่งถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ตามแบบที่แสดง

     ขณะนี้ร้านค้าสหการของ ศสร.ได้นำชุดและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายมาจำหน่ายแล้ว ดังนี.
1. เครื่องแบบชุดฝึกใหม่  ราคา  700  บาท/ชุด
2. รองเท้าคอมแบต        ราคา  490  บาท/คู่
3. เครื่องหมายผ้าครบชุด ราคา    30  บาท (เลขชั้นปี,จว.,ดาบไขว้,รักชาติยิ่งชีพ)
4. เข็มขัดพร้อมหัว          ราคา   60  บาท
5. เครื่องหมายอาร์ม(มีแบบทุกโรงเรียน)  ราคา 50 - 80 บาท

หมายเหตุ ราคาเครื่องแบบชุดฝึก 700  บาท/ชุด ยืนราคาตั้งแต่ปัจจุบัน - 14 มิ.ย.57 หากพ้นกำหนดราคาจะอยู่ระหว่าง  700 - 800 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาด)


การรับสมัครและรับรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา 2557

        เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษา สามารถเปิดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ได้ 2 ห้วง คือ พ.ค. หรือ มิ.ย. และในเดือน ส.ค. ดังนั้น หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจะทำการเปิดรับสมัคร นศท.ใหม่และรับรายงานตัว นศท.เก่า เป็น 2 ห้วงดังนี้.-
         ห้วงที่ 1 (พ.ค. – มิ.ย.57) ดำเนินการับสมัครนักเรียนเข้าป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 ใหม่ และรับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 1  (ซ้ำชั้น) ถึง ชั้นปี 3 แก่สถานศึกษาวิชาทหาร ที่เปิดภาคการศึกษาในเดือน พ.ค. – มิ.ย.57 เท่านั้น สำหรับการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 ของสถานศึกษาฯ ที่เปิดภาคการศึกษาในห้วงนี้ หากประสงค์จะขอรายงานตัวในห้วงที่ 1 ด้วย ให้รายงานขออนุมัติดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ ไปยังกองอำนวยการรับสมัครและรายงานตัว (ศสร., และศูนย์ฝึก/หน่วยฝึก นศท. มทบ., จทบ.)
         ห้วงที่ 2 (ส.ค.57) ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1 ใหม่ และรับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น) ถึง ชั้นปีที่ 5 แก่สถานศึกษาวิชาทหาร ที่เปิดภาคการศึกษาในเดือน ส.ค.57 และรับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 4 และ 5 แก่สถานศึกษาวิชาทหาร ที่เปิดภาคการศึกษาในห้วงที่ 1 (พ.ค. – มิ.ย.57) และมิได้ขออนุมัติรายงานตัวเป็นกรณีพิเศษในห้วงที่ 1
สอบถามรายละเอียดได้ที่    - กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง 0-2275-4504
                                     - ศูนย์ฝึก นศท.มณฑลทหารบก
                                     - หน่วยฝึก นศท.จังหวัดทหารบก


กำหนดการรับสมัครและรับรายงานตัว นศท.ส่วนกลาง ห้วงที่ 1
(กทม.และปริมณฑล)

จว.นครปฐม              : สถานที่ กรมการสัตว์ทหารบก
                               : วันที่รับสมัคร  20 – 21 พ.ค.57
จว.สมุทรสาคร          : สถานที่ กรมทหารสื่อสารที่ 1
                               : วันที่รับสมัคร  23 – 24 พ.ค.57
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล  : สถานที่ ศูนย์การกำลังสำรอง
                               : รับสมัคร นศท.ใหม่ ปี 1 ชาย   28 พ.ค. – 13 มิ.ย. 57
                               : รับสมัคร นศท.ใหม่ ปี 1 หญิง เสาร์ที่ 14 มิ.ย.57
สอบถามรายละเอียดได้ที่    กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง 0-2275-4504


หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมอบทุนการศึกษา นศท.

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจในการฝึกวิชาทหาร ความมีระเบียบวินัย และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมของนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ 3 แต่ฐานะทางบ้านยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกต่อในชั้นปีที่ 4 และ 5 เพื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนของกองทัพต่อไป นั้น ในปีการศึกษา 2557 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะพิจารณาให้ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชาย, หญิง ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และ 4 ชาย,หญิง ในปีการศึกษา 2556 และจะรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารในชั้นปีที่ 4 และ 5 ในปีการศึกษา 2557
  • ฐานะทางบ้านยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการฝึกวิชาทหาร
  • เป็นผู้มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
    [แบบฟร์อมขอรับทุน]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเตรียมการ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง โทรศัพท์ 02-277-5982 โทรสาร 02-275-2175

กิจกรรมศูนย์การกำลังสำรอง

พิธีเปิดการฝึกหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 89
          พลโท ยศนันท์   หร่ายเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 89 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ ลานวรรณสมิต ศูนย์การกำลังสำรอง                                            
เสธนาธิการทหารบกตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา 2556
          พลเอก อักษรา  เกิดผล  เสนาธิการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557                                                                                    
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม
           ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557                                                                    
การบรรยายพิเศษปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบัน
           พลเอก ฉัตรชัย ธรรมรักษา ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม มาบรรยายพิเศษปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบัน ให้กับ นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 6 และ นศท.ชั้นปีที่ 4 ชายผลัดที่ 1 ณ ลานอเนกประสงค์(หน้าคลัง สป.24) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557                                    
กอ.ฝึกภาคสนามฯ จัดงานวันเด็ก
          พล.ต.เฉลิมพล  ธรรมสุนทร ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง/รองผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกภาคสนามฯ(4) ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก จัดงานวันเด็กให้กับเด็กๆ บ้านทุ่งนานางหรอก ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557                                                          

หน้า

กระดานสนทนา