งานรับสมัครและรายงานตัว นศท.โปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร

งานรับเอกสารขึ้นทะเบียนนำปลดฯ นศท.


ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เลขที่ 8 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดีรังสิต 4 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Copyright 2018 © Army Reserve Training Center. All Rights Reserved.